Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 7 (79) № 1
2005
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-16
[RUS]

О.А.Гуржий
Перемiшування рiдини в полі швидкості двох точкових вихорів за нескінченним циліндром в зсувному потоці ідеальної рідини
17-21
[RUS]

А.С.Запевалов
Мiнливiсть характеристик локальных схилiв мoрської поверхнi
22-42
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Про математичні моделі сейсмiчних коливань вільної поверхні рiдини у вертикальному цилiндричному резервуарі
43-49
[RUS]

В.М.Кушнір, С.В.Федоров
Дифузiя речовини з нейтральною плавучiстю з пiдводного трубопроводу при впливі квазiстацiонарних і хвильових течiй
50-55
[UKR]

В.I.Орел, В.В.Чернюк
Вплив деструкцiї розчину полiакриламiду на гiдравлiчний опiр раптового розширення труб
56-71
[RUS]

A.A.Приходько, Д.А.Редчиц
Чисельне моделювання нестаціонарної течії в сліду за циліндром на основі рівнянь Нав'є-Стокса
72-79
[RUS]

М.В.Салтанов, В.О.Горбань, Н.С.Єфремова
Перетворення системи рiвнянь динамiки неоднорiдної рiдини, що обертається, в нестацiонарному двопараметричному випадку в ортогональній системі координат. Аналог перетворення Громеки у випадку нев'язкої рiдини
80-89
[RUS]

І.Т.Селезов, О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовий
Особливості поширення хвильових пакетiв в двошаровій рідині кінцевої глибини
90-92
[UKR]

В.I.Коробов
Вплив подовжнього оребрення пластини на гiдродинамiчне тертя