Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 6 (78) № 3
2004
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[RUS]

Г.А.Атанов, Е.С.Гескін, А.Н.Семко, А.В.Ковалев
Порохова гiдрогармата широкого спектру дії
9-21
[RUS]

O.О.Вовк
Часові характеристики сейсмічних хвиль при вибухах поодиноких і групових зарядів різноманітної конструкції
22-27
[RUS]

Ю.І.Калугін, С.М.Курганська, В.С.Сірий
Математичні моделі розрахунку рiвнiв грунтових вод зрошуваних полів при обгрунтуванні технологій їх модернізації і реконструкції
28-40
[RUS]

Т.С.Краснопольська, В.В.Мелешко
Ламiнарне змiшування рідин. Частина 1. Методологiчні аспекти
41-47
[RUS]

C.І.Кріль, В.П.Берман
До питання про вплив концентрації твердих частинок суспензiї на швидкость їх седиментацiї
48-53
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Динамiчні пiдсiткові моделi для LES-технологiї
54-63
[RUS]

В.M.Kушнір, С.В.Федоров
Нестаціонарна в'язка течія навколо трубопроводу, що розташований поблизу поверхні дна
64-75
[UKR]

I.Г.Нестерук
Часткова кавiтацiя на видовжених тiлах
76-80
[RUS]

С.А.Довгий, В.П.Каян
Дослідження гідроаеродинаміки моделей вітроротору з вертикальною віссю обертання