Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 6 (78) № 1
2004
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[RUS]

C.І.Кріль, М.Н.Чальцев
Рiвняння Бернуллi для потоку сумiшi газу та твердих частинок
09-18
[RUS]

В.М.Кушнір, С.В.Федоров
Нестаціонарна в'язка течія навколо трубопроводу, розташованого поблизу поверхні дна
19-24
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне тривимірне моделювання турбулентного пограничного шару на основі економічної LES-технології
25-35
[RUS]

В.Л.Поляков
Промoчування суфозiйних грунтiв. II. Кольматацiйний шар - припущення і формування
36-43
[RUS]

В.М.Семененко, Т.М.Семененко
Розрахунок нестаціонарних каверн в решітках
44-61
[UKR]

А.М.Сердюченко
Нелiнiйний механiзм збудження гiдропружних коливань гнучких суден на помiрному вiтровому хвилюваннi
62-68
[UKR]

О.Г.Стеценко
Лiнiйна задача про стацiонарний рух вихора у стратифiкованому середовищi
69-72
[RUS]

В.І.Меркулов
Iмпульсний рух кровi в активно-пружнiй кровеносній судинi
73-76
[RUS]

І.В.Шевчук, А.А.Авраменко
Груповий аналiз рівнянь Нав'є-Стокса та енергії в конiчних зазорах і при нестаціонарному теплообміні обертового диску