Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 5 (77) № 3
2003
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-18
[UKR]

В.О.Горбань, I.М.Горбань
Tеоретичний аналiз процесiв вихроутворення та динамiки вихорiв у каналах
19-40
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Комп'ютерне моделювання на основі рiвнянь типу Гамiльтона нелінійних коливань рідини у цилiндричному резервуарi
41-47
[RUS]

І.І.Ієвлєв
До динаміки гранульованих середовищ в нахилених лотках
48-54
[RUS]

Ю.Н.Koнoнoв, Е.А.Татаренко
Вiльнi коливання двошарової рiдини з пружними мембранами, якi розташованi на вiльнiй та внутрiшнiй поверхнях
55-64
[RUS]

В.М.Кушнир, С.В.Федоров
Моделювання взаємодiї поверхневих хвиль з пiдводним трубопроводом
65-71
[RUS]

В.С.Мадерич, І.О.Бровченко
Вплив перекидання вiтрових хвиль на структуру приповерхневого турбулентноо шару
72-82
[RUS]

В.Л.Поляков
Промочування суфозiйних грунтів. I. Суфозiя