Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 4 (76) № 2
2002
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-08
[UKR]

О.А.Бурага, I.Г.Нестерук, Ю.М.Савченко
Порiвняння опору тонких осесиметричних тiл при безвiдривному та суперкавiтацiйному режимах обтiкання
9-13
[RUS]

О.О.Вовк, А.О.Кузьменко
Про часові параметри сейсмовибухових хвиль
14-22
[RUS]

О.О.Вовк, М.Кугель
Дослідження впливу симетрiї джерела на параметри сейсмiчних хвиль
23-29
[RUS]

Р.І.Демченко, М.І.Железняк
Гіперболічна апроксимація трансформації хвиль на течіях прибережної зоны
30-40
[RUS]

А.Н.Майборода
Глiсерування по поверхні стисливої рідини
41-49
[RUS]

М.В.Макасеев
Усталені рухи пластини по поверхнi вагомої рiдини
50-62
[RUS]

В.Л.Поляков
Лімітований відбір поживного елементу ізольованим коренем
63-78
[RUS]

В.В.Серебряков
Про методи розрахунку суперкавітації при високошвидкiсному русі у водi