Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 3 (75) № 3
2001
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-18
[RUS]

М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног, Н.Г.Пивовар, В.Л.Фрідріхсон
Гідродинамічні, фізико-механічні характеристики і структурні параметри волокнистих дренажних фільтрів
19-25
[RUS]

А.І.Вовченко, В.Г.Ковалев, В.А.Поздєєв
Гідродинамічні характеристики электричного розряду в рідині при введеннi енергiї в канал у виглядi послiдовностi iмпульсiв
26-31
[RUS]

Ю.І.Калугін, С.Н.Курганська, В.С.Сірий
Математичні моделі регулювання водно-повiтряного режиму земель на основі розрахунку водно-солевих потоків в зоні аерації
32-41
[RUS]

С.І.Кріль, В.П.Берман
Співвідношення iмовiрносного та просторово-часового середнiх для турбулентного потоку суспензiї
42-52
[UKR]

П.В.Лук'янов, В.С.Мадерич, О.Г.Стеценко
В'язко-дифузiйна стадiя еволюцiї двовимiрної перемiшаної плями в полi внутрiшньої хвилi
53-58
[UKR]

I.Г.Нестерук
Особливостi використання тонких осесиметричних форм для зменшення гiдродинамiчного опору
59-65
[RUS]

О.Я.Олійник, А.І.Тетеря
Моделювання процесів вилучення азоту iз стiчних вод на малогабаритних установках бiологiчної очистки
66-71
[RUS]

Н.В.Салтанов, В.Н.Салтанов
Точні рішення задач потенціального обтікання напiвцилiндра та напiвсфери на площинi при наявності циркуляційних прошарків
72-82
[RUS]

А.М.Тугай
Гідромеханічне рішення задач фільтрації до недосконалих cвердловин
83-87
[RUS]

В.П.Яценко, В.В.Александров
Вимiрювання сили Магнуса при помірних числах Рейнольдса