Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 3 (75) № 1
2001
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-11
[RUS]

В.Г.Белінський, П.І.Зінчук
Вплив параметрів хвильового екрану на миттєвi значення пiдйомної сили крила, що рухається над ним
12-19
[RUS]

В.В.Бондар, В.В.Яковлев
Вздовжберегові енергетичні течiї для довiльної топографiї дна при регулярному збуренні
20-27
[RUS]

А.М.Гомілко, В.С.Малюга, В.В.Мелешко, М.Вербрюгген
Обтікання системи кільцевих дисків потоком Стокса
28-36
[RUS]

І.В.Ковалець, В.С.Мадеріч
Чисельна тривимiрова модель розповсюдження важкого газу в атмосфері з використанням консервативних схем розщеплення
37-45
[RUS]

М.Луніс, Віт.І.Мамчук, В.Т.Мовчан, Л.А.Романюк
Алгебраїчні моделі турбулентної в'язкостi і теплопровідності в розрахунках пристінних турбулентних течій
46-51
[RUS]

Р.А.Макаренко, В.Н.Турік
Кінематика течії в тупiковiй частинi вихрової камери
52-59
[RUS]

В.Л.Поляков
Розповсюдження забруднювачів в донних вiдкладеннях. 1. Теоретичні рішення
60-73
[RUS]

А.Н.Сердюченко, Г.В.Федоренко
Навантаження та гiдродинамiчні коефiцiенти суднових контурiв з врахуванням їх миттєвого положення на хвилюванні
74-81
[RUS]

А.Б.Ступін, П.В.Асланов, А.П.Симоненко, Н.В.Биковська, С.А.Фоменко
Застосування гідродинамічно активних домiшок полімерів і поверхнево-активних речовин в енергозберiгаючих технологiях
82-85
[RUS]

С.Т.Аксентьев
Експериментальне дослiдження гiдродинамiчних характеристик iмпульсних рiдких струй
86-88
[RUS]

А.М.Пальті
Про одне автомодельне рішення рівнянь руху в`язкої рiдини