Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 2 (74) № 2
2000
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-17
[RUS]

В.В.Бабенко
Гідробіонічні принципи сниження опору
18-22
[RUS]

В.В.Бабій, В.В.Мороз
Про вибір профiлю рульового комплексу судна
23-34
[RUS]

Г.О.Воропаєв, Н.В.Розумнюк
Чисельне моделювання турбулентних течій на податливих поверхнях
35-42
[RUS]

А.М.Гомілко, А.Н.Горовой
Задача Стокса про обтікання прямокутної пластинки
43-50
[UKR]

В.О.Горбань, I.М.Горбань
Теоретичний аналiз схем управлiння пристiнною течiєю з використанням iнтерцепторiв
51-58
[RUS]

А.П.Коваль
Деякі адаптивні структурно-функціональні властивості епiдермiса і його дериватів у риб
59-63
[RUS]

В.І.Коробов
Комплексний вплив податливості поверхні і високомолекулярних полімерних добавок на турбуленте тертя
64-75
[RUS]

О.Д.Нікішова
Стiйкiсть течiї бiля рухомої викривленої поверхнi до тривимiрних збурень
76-82
[RUS]

С.В.Першин
Інварiант та стадiї симетрiї структурної організації розмірно-вікового росту організмів
83-95
[RUS]

В.Г.Погребняк, А.А.Писаренко
Розчини полімерів в умовах пристінної турбулентності і механізм сниження гідродинамічного опору
96-105
[RUS]

Є.А.Шквар
Математичне моделювання переносу домiшкiв турбулентним примежовим шаром
106-109
[RUS]

А.Г.Белоусов
Особливості прискореного руху в водi тіл різноманітної форми
000-000
[UKRUS]

A.U.Thor
Title