Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 1 (73) № 4
1999
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

О.О.Вовк, В.Д.Воробьев, В.С.Прокопенко, В.І.Плужник, І.В.Косьмин
Гiдроiзольовані заряди вибухових речовин при руйнуванні обводнених порiд
10-18
[RUS]

І.В.Ковалец, В.С.Мадерич
Динаміка та енергетика розповсюдження важкого газу в приземному шарі атмосфери
19-25
[RUS]

А.Ю.Лукаш
Критерій Рейнольдса та енергія течії в циліндричних трубах
26-41
[UKR]

О.А.Рябенко
Профiль вiльної поверхнi хвилеподiбних бiлякритичних течiй та солiтоннi розв'язки деяких диференцiальних рiвнянь
42-50
[RUS]

Ю.М.Савченко
Перспективи методів зниження гiдродинамiчного опору
51-60
[RUS]

А.М.Сердюченко
Гiдродинамiчнi характеристики груп вiтрових хвиль кінцевої амплітуди
61-76
[RUS]

І.Є.Тарапов
Про деякі основнi задачі механіки суцiльного середовища змiнної маси
77-82
[RUS]

В.П.Шамота
Взаємодiя рідкого металу та обертового магнiтного поля
83-86
[RUS]

О.В.Шеховцов, М.Юнге, В.Нахтигаль
Аеродинаміка роботи крил бджiл в режимі вентилювання