Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 1 (73) № 3
1999
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[RUS]

Є.О.Гаев
Пульсуюча ламінарна течія в каналі з легкопронизливою шорсткістю бiля стiнок
11-15
[RUS]

А.М.Гомілко, Ю.В.Шлапак
Чисельне моделювання течій нелiнiйно-в`язкої рiдини у плоскiй областi
16-23
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Мезомасштабне моделювання атмосферного пограничного шару і розповсюдження в ньому пасивної домiшки
24-31
[RUS]

О.Д.Нікішова, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк
Нестаціонарний конвективний теплоперенос в пограничному шарі неоднорідної рідини
24-31
[RUS]

О.Д.Нікішова, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк
Нестаціонарний конвективний теплоперенос в пограничному шарі неоднорідної рідини
32-47
[RUS]

Н.В.Салтанов, В.Н.Салтанов
До магнітної гідродинаміки неоднорідної рідини, що обертається, в стаціонарному випадку
48-54
[RUS]

В.М.Семененко, Т.М.Семененко
Коливання тонкого суперкавiтуючого профіля поблизу вiльної поверхнi
55-64
[RUS]

В.О.Ткаченко, В.В.Яковлев
Нелiнiйно-дисперсiйна модель трансформації поверхневих хвиль в прибережній зоні моря, що покрита льодом
65-71
[RUS]

А.Н.Трофимчук
Нестаціонарнi коливання пористопружного насиченого рiдиною шару грунту
72-76
[RUS]

С.Т.Аксентьєв
Експериментальне дослідження розпилюючих головок імпульсних водометів
77-79
[RUS]

Н.А.Андреєва
Дослідження можливості управлення граничним шаром на частинах лiтального апарату
82-82
[RUS]

Примітки
до статті О.Д.Нікішової та В.В.Олексюка "Розвиток конвекції в горизонтально неоднорідному потоці рідини скінченної глибини" // Прикл. гідромех., 1999, том 1(73), №2, с.32-37
до статті Е.І.Никифоровича "Асимптотичні просторово-часові властивості ламінарних примежових шарів над викривленими поверхнями" // Прикл. гідромех., 1999, том 1(73), №1, с.38-51