Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 1 (73) № 2
1999
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-11
[RUS]

А.А.Авраменко
Групи Лі та автомодельнi форми рівнянь Прандтля
12-15
[RUS]

О.О.Вовк, В.Г.Кравець, А.О.Кузьменко
Сейсмічний вплив гірничих ударів на деформовану земну поверхню
16-23
[RUS]

О.А.Гуржий
Аналіз взаємодії двомiрних вихрових структур
24-31
[RUS]

В.І.Нікішов, Р.В.Христюк
Про виродження збурень швидкості в стратифiкованiй рiдинi
32-37
[RUS]

О.Д.Нікішова, В.В.Олексюк
Розвиток конвекцiї у горизонтально неоднорiдному потоцi рiдини скiнченної глибини
38-44
[RUS]

І.Т.Селезов, П.Хук, С.Г.Шпакова
Хвильові збурення стратифiкованої рiдини від вертикального струменя
45-52
[RUS]

В.М.Семененко
Нестiйкiсть плоскої вентильованої суперкаверни у вiльному струменi
53-63
[RUS]

П.П.Й.М.Схрам, І.П.Якименко
Гідродинамічна теорія броунiвського руху в стислій рідині
64-70
[RUS]

В.П.Шамота
Течія провідної рідини, яка утворюється обертовим магнiтним полем
71-88
[RUS]

О.В.Шеховцов
Нелiнiйна математична модель роботи хвостового плавника дельфiна