The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Рябенко О.А.
Year Vol. P.
[UKR] О.А.Рябенко
Сучасний стан та проблеми теорiї хвилястого стрибка
2016 - 18(90) 1 -
43-62
[RUS] І.Т.Селезов, О.А.Рябенко
Поверхневі хвилі на воді при наявності неоднорідностей
2012 - 14(86) 1 -
72-77
[UKR] О.А.Рябенко
Проблеми і парадокси білякритичних течій рідини
2011 - 13(85) 4 -
37-51
[UKR] О.А.Рябенко
Форми вiльної поверхнi та умови iснування гiдродинамiчного солiтону, самотньої, одиночної i кноїдальної хвиль
2007 - 9(81) 1 -
66-80
[UKR] О.А.Рябенко
Математична модель хвилеподiбних бiлякритичних течiй рiдини з урахуванням можливого викривлення потоку у вертикальнiй площинi в їх початковому перерiзi
2006 - 8(80) 1 -
60-72
[UKR] О.А.Рябенко
Профiль вiльної поверхнi хвилеподiбних бiлякритичних течiй та солiтоннi розв'язки деяких диференцiальних рiвнянь
1999 - 1(73) 4 -
26-41