The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Криль С.І.
Year Vol. P.
[RUS] М.Б.Кельріх, С.І.Криль
Визначення тиску рідкого вантажа на днище котла залізничної цистерни під час зіткнення з перепоною
2011 - 13(85) 4 -
30-36
[RUS] С.І.Криль, М.Н.Чальцев
До питання про методики розрахунку основних параметрів пневмотранспорту сипучих матеріалів по горизонтальних трубах
2010 - 12(84) 4 -
36-44
[RUS] С.І.Криль, Є.В.Семененко
Методика розрахунку параметрів трубопровідного гідротранспорту різногустинних полідисперсних матеріалів
2010 - 12(84) 1 -
48-54
[UKR] С.І.Криль, Ю.А.Левчак
Методика гiдравлiчного розрахунку короткої трубки, яка сполучає два протилежно спрямованi напiрнi потоки рiдини
2008 - 10(82) 2 -
59-68
[UKR] С.І.Криль, В.П.Берман
До питання про теплопровiднiсть двофазного середовища
2007 - 9(81) 2-3 -
86-92
[RUS] С.І.Криль, В.П.Берман
Теоретичні основи розрахунку градiентів тиску при русі сумiшей рiдини i крупних твердих частинок по вертикальним трубам
2006 - 8(80) 4 -
26-32
[RUS] С.І.Криль, В.П.Берман
До питання про вплив концентрації твердих частинок суспензiї на швидкость їх седиментацiї
2004 - 6(78) 3 -
41-47
[RUS] С.І.Криль, М.Н.Чальцев
Рiвняння Бернуллi для потоку сумiшi газу та твердих частинок
2004 - 6(78) 1 -
3-8
[RUS] С.І.Криль
До питання про реологiчне моделювання суспензiй
2003 - 5(77) 2 -
20-26
[RUS] С.І.Криль, В.П.Берман
Співвідношення iмовiрносного та просторово-часового середнiх для турбулентного потоку суспензiї
2001 - 3(75) 3 -
32-41
[RUS] С.І.Криль, В.П.Берман
Рівняння турбулентної течії сумiші газу
1999 - 1(73) 1 -
26-34