В.Г.Сізов
Про форму судна найменшого суммарного опору

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 3, (2011) с.82-84
Розглядається задача про форму судна із заданою водотоннажністю, котре при певній швидкості має найменший опір, який є сумою хвильового опору, що визначається інтегралом Мічела, та опору тертя. Задачу зведено до пошуку єдиного неперервного розв'язку лінійного неоднорідного інтегрального рівняння третього роду.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
форма судна, опір тертя, хвильовий опір
МОВА ТЕКСТУ: російська