В.М.Семененко
Нестійкість вентильованої каверни при замкнені на тілі

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 3, (2011) с.76-81
Теорія стійкості осесиметричних суперкаверн, що вентилюються, запропонована Є.В.Паришевим, узагальнюється на випадок замкнення каверни на циліндричному тілі. Для аналізу стійкості суперкаверн, що вентилюються, використовується модель "чистої" нестаціонарної суперкаверни, в якій діаметр кавітатора вважаєтьс малим у порівнянні з найбільшим діаметром каверни. Показано, що динамічні властивості вентильованої каверни, що замикається на тілі, і у випадку вільного замикання каверни -- якісно подібні. Дається аналіз впливу на стійкість каверни, що вентилюється, таких параметрів, як відносний діаметр тіла, ступінь заповнення каверни корпусом тіла та інтенсивність виносу газу з каверни.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вентильована каверна, циліндричне тіло, суперкаверна
МОВА ТЕКСТУ: російська