І.Г.Нестерук, Б.Д.Шепетюк
Особливості форми донних штучних осесиметричних каверн

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 3, (2011) с.69-75
Розглянуто вплив піддуву газу на форму донних тонких осесиметричних стаціонарних каверн. Для розрахунків використовувалось диференціальне рівняння для моделі одновимірної нев'язкої течії нестисливого газу в кільцевому каналі між поверхнею каверни і циліндричним корпусом тіла. Проведено аналіз розв'язків для випадку нульового та від'ємних значень похідної від радіуса кавітатора в перерізі сходу каверни. Показано, що вентиляція може істотно зменшувати довжину донних каверн. Отримані теоретичні результати дозволяють пояснити виявлені в експериментах факти як слабкої залежності довжини каверни від піддуву, так і її стрибкоподібного зростання, а також гістерезисного характеру залежності довжини каверни від інтенсивності вентиляції.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
піддув газу, одновимірна нев'язка течія, донна каверна
МОВА ТЕКСТУ: українська