П.В.Лук'янов
Компактні гвинтові вихори

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 3, (2011) с.61-68
Наведені одновимірні нев'язкі моделі компактних гвинтових течій. До них відносяться компактний компенсований гвинтовий вихор, компактний гвинтовий кільцевий вихор та компактний гвинтовий вихор з трьома областями сталої завихреності. Другий та третій вихори є також компенсованими: сумарна завихреність у них дорівнює нулеві. На підставі отриманих раніше результатів, що описують поля завихреності та азимутальної швидкості, виводяться аналітичні вірази для продовжньої компоненти швидкості та збурень тиску. Показано, що компактний гвинтовий вихор є компактним аналогом q-вихра.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
одновимірні нев'язкі моделі, гвинтовий вихор, поле завихреності
МОВА ТЕКСТУ: російська