В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентної пристінної течії з перешкодою на основі гібридного LES/RANS-підходу

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 3, (2011) с.48-60
Тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двовимірною перешкодою на пласкій пластині в пограничному шарі з та без турбулізації зовнішнього потоку чисельно досліджується з використанням гібридного LES/RANS-підходу, пристінної моделі та кінцево-різницевого методу. Співвідношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для перешкоди дорівнює 50000 та число Рейнольдса на "вході" - 24722 для турбулентного пограничного шару, параметр турбулизації зовнішнього потоку - 0.004. Число використаних сіткових вузлів є 2065551. Течія біля стінок моделюється RANS з K-ε-πij моделлю турбулетності. Чисельне моделювання виконано для вивчення середньої швидкості, турбулентної напруги, лінії току, коефіцієнта поверхневого тертя та довжини приєднання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
тривимірний турбулентний потік, LES/RANS-підход, кінцево-різницевий метод
МОВА ТЕКСТУ: російська