Є.В.Бруяцький, А.Г.Костін, Є.І.Никифорович
Чисельне дослідження полів швидкості та тиску у плоскому каналі при наявності на його стінці квадратної перепони

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 3, (2011) с.33-47
Представлені результати чисельного розрахунку течії у плоскому каналі при наявності на його нижній стінці виступу з квадратною формою поперечного перетину. Метод розрахунку оснований на прямому вирішенні нестаціонарних рівнянь Нав'є-Стокса у змінних швидкість-тиск методом кінцевих відмінностей з використанням рознесених сіток. Наведені результати чисельного дослідження полів швидкості, тиску і вихрової структури потоку в області розташування уступу при різноманітних числах Рейнольда і заданій геометрії перешкод. Показано, що при числах Рейнольдса більше 400 існує вторинне вихрове утворення на верхній і нижній стінках каналу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
течія у плоскому каналі, виступ, метод кінцевих відмінностей, рівняння Нав'є-Стокса
МОВА ТЕКСТУ: російська