В.В.Бабенко, Аббас Ф. Махмуд, М.О.Гнітецький
Взаємодія примежового шару з тримірними збуреннями

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 3, (2011) с.3-22
Розроблено методологію взаємодії в примежовому шарі (ПШ) когерентних вихрових структур (КВС), що виникають при незбуреному переході, з внесеними малими тримірними збуреннями у вигляді поздовжніх вихрових пар, подібних вихорам Гертлера. Досліди проведено на жорсткій пластинці в замкнутій гідродинамічній трубі та у відкритій аеродинамічній трубі при тотожних умовах експериментів. Розроблено макети КВС перехідного та турбулентного ПШ. При обтіканні водним потоком на різних стадіях переходу отримано візуалізаційні картини профілів швидкості та ліній току за допомогою телур-методу Вортмана, а також розподіл швидкості потоку по товщині ПШ, що здобуті за допомогою лазерного анемометру. Подібні вимірювання здобуто в аеродинамічній трубі. Виявлено резонансний механізм взаємодії збурень в ПШ. Знайдено безрозмірні параметри, що зв'язують геометричну структуру збурень, що вносяться в ПШ, та кінематичні характеристики ПШ.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
примежовий шар, когерентні вихрові структури, профілі швидкості
МОВА ТЕКСТУ: російська