Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 14 № 4
2011
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[UKR]

В.Р.Богданов, Г.Т.Сулим
Плоский напружений стан матеріалу з урахуванням процесу розвантаження у динамічній пружно-пластичній постановці
9-17
[UKR]

А.О.Борисюк
Функції Гріна хвильового рівняння й рівняння Гельмгольца для нескінченного прямого жорсткостінного каналу кругового поперечного перерізу з осередненою течією
18-26
[RUS]

В.Г.Карнаухов, О.Ю.Шевченко, Т.В.Карнаухова
Дисипативний розігрів і втрата функціональної здатності гнучкої жорстко защемленої в’язкопружної круглої пластини з п’єзоелектричними сенсорами при вимушених резонансних коливаннях
27-36
[RUS]

Т.C.Краснопольська, Є.Д.Печук
Регулярна й хаотична динаміка модифікованої моделі взаємодії серцево-судинної й респіраторної систем
37-63
[RUS]

І.О.Луковський, О.В.Солодун, О.М.Тимоха
Нелінійна асимптотична модальна теорія резонансних коливань рідини у зрізаних конічних баках