Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 12 № 4
2009
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-19
[RUS]

В.Г.Абакумов, А.Г.Трапезон, К.А.Трапезон
До питання про вибір ефективних конфігурацій складених концентраторів акустичної енергії
10-22
[RUS]

О.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник
Характеристики пульсацій псевдозвукового тиску в лунці при малих числах Рейнольдса
23-28
[UKR]

А.В.Жукова
Вплив параметрів зануреного струменя на рівень звуку гідродинамічного випромінювача
29-33
[RUS]

О.В.Коржик
Фазо-частотні характеристики деяких форм коливань п'єзокерамічних циліндричних приймачів звуку при різних видах електродування в умовах зв'язаності
34-51
[RUS]

В.В.Мелешко, С.О.Папков
Згинні коливання пружних прямокутних пластин з вільними краями: від Хладні (1809) й Рітца (1909) до наших днів
52-56
[UKR]

В.Ю.Семенов
Аналіз часового розподілу випромінювальних спектральних частот і методика їх обчислення
57-64
[RUS]

О.В.Сухарьков
Дослідження процесу емульгування в багаточастотному акустичному полі