Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 11 № 3
2008
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-12
[UKR]

М.Я.Барняк, О.П.Лещук
Проекцiйний метод розв'язування задачi про власнi коливання в'язкої рiдини в цилiндрi з урахуванням поверхневого натягу
13-26
[RUS]

І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Новий підхід до оцінювання акустичних властивостей випромінювача звуку у вигляді диску
27-49
[RUS]

Г.О.Воропаєв, А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, С.О.Исаєв, Н.В.Розумнюк
Джерела псевдозвукових пульсацій тиску при обтіканні сферичної лунки
50-64
[RUS]

Н.С.Городецька, Т.В.Соболь, Л.П.Зубарева
Хвилі на межі пористо-пружного півпростору. ІІ. Межа пористо-пружного й рідкого півпросторів
65-75
[RUS]

В.В.Мелешко, Н.С.Якименко, А.Ф.Улітко
Резонансний метод визначення пружних констант скінченних ізотропних циліндрів
76-84
[RUS]

В.О.Мойсеєнко
Розробка методики порівняння анізотропних матеріалів за пружними властивостями