Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 10 № 4
2007
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-11
[RUS]

В.І.Бабій
Про достовірність результатів вимірювання вертикального розподілу швидкості звуку в морі
12-27
[RUS]

А.А.Бондаренко
Нормальні хвилі у прямокутному пружному хвилеводі
28-35
[RUS]

І.В.Вовк, А.А.Макаренкова
Експериментальне дослідження перешкод, які виникають при реєстрації дихальних шумів електронними стетофонендоскопами
36-46
[RUS]

А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник
Джерела резонансних мод осциляцій усередині напівсферичної лунки, що обтікається
47-51
[RUS]

В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Б.С.Колупаєв, Є.В.Лєбєдєв
Акустичні властивості й структура модифікованого полівінілхлориду й полівінілбутиралю
52-58
[RUS]

О.В.Коржик, В.Ю.Коржик
Метод визначення акустичних характеристик матеріалів за реакцією на збуджувач у хвилеводах, заповнених водою
59-69
[RUS]

О.Р.Ластовенко, В.А.Лісютін, О.О.Ярошенко
Моделювання передаточних та імпульсних характеристик гідроакустичних хвилеводів. Хвилевід з абсолютно відбиваючими межами