Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 10 № 2
2007
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
4-21
[UKR]

А.О.Борисюк
Генерація звуку течіями в каналах з локальними нерегулярностями геометрії
22-32
[RUS]

І.В.Вовк
Фізичний погляд на природу еолових тонів
33-42
[RUS]

В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Зниження гідродинамічних шумів розчинами високомолекулярних полімерів
43-63
[RUS]

Н.С.Городецька
Хвилі в пористо-пружних насичених рідиною середовищах
64-78
[UKR]

В.Н.Олійник
Особливості поширення хвиль у легеневій тканині