Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 9 № 1
2006
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

Є.В.Азаренко
Акустичне виявлення емульгованих нафтопродуктів у східній частині Чорного моря
10-14
[RUS]

В.Г.Басовський, І.В.Вовк
Вимушені коливння хрящів трахеї та бронхів людини
15-20
[RUS]

Ю.Г.Безім’яний, Є.А.Козирацький
Відображення властивостей волокнистих матеріалів за швидкістю поширення пружних хвиль
21-33
[RUS]

Н.С.Городецька, В.Т.Грінченко, В.В.Мелешко
Про принцип Сен-Венана для гармонічних коливань пружного півшару
34-39
[UKR]

Ю.М.Дудзінський
Акусто-гідродинамічний метод вимірювання порогу кавітації рідини
40-44
[RUS]

О.С.Запевалов
Бімодальний кутовий розподіл енергії вітрових хвиль і його вплив на акустичний шум, генерований морською поверхнею
45-54
[RUS]

А.А.Макаренкова, В.Н.Олійник
Перешкоди сенсорів-віброакселерометрів, які використовуються для аускультації дихальних шумів
55-58
[UKR]

В.Ф.Флора
Однодзеркальний ультразвуковий концентратор