Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 8 № 4
2005
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
7-13
[RUS]

В.Г.Абакумов, К.А.Трапезон
Про новий підхід при розрахунку та проектуванні акустичних концентраторів
14-19
[RUS]

О.М.Артем’єв, І.В.Вовк, А.І.Кривоног, П.В.Лук’янов
Про можливість електрогідравлічної регенерації очисних полімерних фільтрів
20-28
[RUS]

А.О.Ватульян, П.С.Углич
Обернена геометрична задача для пружно-рідинного шаруватого середовища
29-37
[RUS]

Г.А.Воропаєв, Я.В.Загуменний
Динамічні й кінематичні характеристики в’язкопружного шару змінної товщини під дією імпульсного навантаження
38-45
[RUS]

В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Поверхневі хвилі в системі пружний шар на рідкому півпросторі
46-50
[RUS]

Ю.М.Дудзінський
Кавітаційна ерозія у ближньому полі осесиметричного гідродинамічного випромінювача
51-58
[RUS]

Є.Ю.Розіна
Звукокапілярний метод визначення швидкості звуку в кавітуючій рідині