Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 8 № 1-2
2005
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-15
[RUS]

В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.Г.Лейко
Про деякі специфічні похибки, що виникають при оцінюванні коефіцієнту відбиття звука методом двох гідрофонів в акустичній трубі
16-27
[RUS]

І.І.Горбань
Гіпервипадкові явища та їхній опис
28-41
[RUS]

Н.С.Городецька
Хвилі на межі пористо-пружного півпростору. 1. Вільна межа
42-50
[UKR]

В.Т.Грінченко, В.Н.Олійник
Динамічні властивості в'язко-пружного шару при гармонічному навантаженні круговим штампом
51-53
[RUS]

Ю.М.Дудзінський
Про нелінійні затухання експоненціальних пружних імпульсів
54-63
[RUS]

Н.Н.Кізілова
Спектральні характеристики і залежності тиск—витрата при хвильових течіях рідини в системах в’язкопружних трубок
64-68
[RUS]

В.М.Косенков, Л.А.Каменська, Н.В.Старков
Визначення тиску на пластину в замкненій розрядній камері
69-84
[RUS]

В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Оцінювання ефективності виявлення неоднорідності стінки скінченного кусочно-однорідного циліндра
85-95
[RUS]

О.Н.Петрищев
Збудження хвиль Релєя в металевій смузі, що поляризована постійним магнітним полем