Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 4 № 3
2001
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

А.Г.Багдоєв, С.Г.Саакян
Проникання тиску в стисливу неоднорідну рiдину
10-21
[RUS]

В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.І.Вовк
Особливості коливань стінок трахеї людини
22-33
[RUS]

В.Т.Грінченко, Г.Л.Комісарова
Особливості поширення хвиль в заповнених рідиною циліндрах з піддатливими стінками
34-38
[RUS]

А.Н.Золотко, О.А.Назаренко
Про конкуруючі процеси, відповідальні за генерування коливань локалізованою областю кавітаційної природи
39-52
[RUS]

В.Г.Карнаухов, Т.В.Карнаухова, В.І.Козлов, В.К.Луц
Вплив дисипації і спричиненого нею вібророзігріву на характеристики коливань тришарових п'єзоелектричних оболонок обертання
53-66
[RUS]

В.Н.Олійник
Про механізми формування акустичних властивостей легеневої паренхіми
67-79
[RUS]

А.В.Сокол, Г.І.Сокол
Про вплив низькочастотних акустичних коливань на живі організми