Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 3 № 4
2000
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
4-10
[ENG]

К.Каттані, М.Пекораро
Нелiнiйнi диференцiйнi рiвняння у вейвлет-базисах
11-20
[RUS]

В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.І.Вовк
Розповсюдження звуку в бронхіальному дереві людини. Частина II. Аналіз чисельних результатів
21-29
[RUS]

В.А.Воскобойник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Швидкості переносу когерентних вихрових структур в турбулентному примежовому шарі на циліндрі
30-34
[RUS]

І.Ю.Гончарова
Розширювальна камера як ефективний засіб зміни звукопрозорості хвилепровода
35-44
[RUS]

Н.С.Городецька
Ще раз про крайовий резонанс
45-53
[RUS]

О.А.Назаренко
Аналіз акустичного сигналу, який генерується осесиметричною локалізованою областю кавітаційної природи
54-63
[RUS]

В.Н.Олійник
Особливості "тканинного" каналу поширення звуку в грудній клітці людини
64-71
[RUS]

Л.Л.Рожко, І.Є.Тарапов
Звукові хвилі в середовищі змінної маси, що взаємодіє з електромагнітним полем