Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 2 № 1
1999
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[ENG]

K.Cabanska-Placzkiewicz
Вiльнi зв'язанi коливання системи двох в'язко-пружних балок, зв'язаних в'язкопружним шаром
11-21
[RUS]

І.В.Вовк, О.Я.Калюжний
Про потенціальну ефективність спектрально-кореляцiйних методів класифікації дихальних шумів
22-30
[RUS]

В.В.Гавриленко
Плоска несиметрична задача удару твердого тупого клина об поверхню стисливої рідини
31-41
[RUS]

В.Т.Маципура
Проходження звуку через область спряження плоского та клиновидного хвилепроводів
42-49
[RUS]

В.В.Мелешко
Генерація акустичних хвиль в півпростірі прямокутним випромінювачем кінцевих розмірів
50-59
[RUS]

Ю.А.Морозов, Г.Я.Попов
Аналіз хвильового поля, яке впромінюється центром обертання в необмеженому пружному середовищі, що послаблене скінченною цилiндричною трiщиною
60-73
[RUS]

А.Ф.Улітко
Спряжені хвильові процеси в п'єзокерамічних тілах при електричному розряді