Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 1 № 3
1998
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-13
[ENG]

A.O.Борисюк
Моделювання акустичних властивостей великих кровоносних судин людини
14-23
[RUS]

І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, С.Л.Дахнов
Вплив фізіологічних особливостей дихального тракту людини на характеристики шумів дихання
24-29
[RUS]

В.В.Гавриленко
Плоска симетрична задача занурення затупленого твердого тіла у рідину з урахуванням відриву
30-37
[RUS]

О.М.Гомілко, А.Н.Трофимчук
Асимптотичний розв'язок контактної гармонічної задачі для непроникного штампа на пористо-пружній основі
38-44
[RUS]

Е.І.Дронкін
Синтез циліндричної чебишевської антенної гратки
45-53
[RUS]

Л.Б.Лерман, А.А.Ткаченко
Визначення звукоізоляції елементів конструкцій на основі загальної теорії поширення хвиль в шаруватих середовищах
54-65
[UKR]

В.Н.Олійник
Раціональне проектування п'єзоакселерометрів для вимірювань на піддатливих поверхнях
66-71
[RUS]

О.Г.Рудницький
Розсіювання звуку температурними неоднорідностями у сліді за циліндром