Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 1 № 1
1998
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
4-9
[UKR]

І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков, Л.М.Осипчук, М.П.Трохименко
Акустика храмів Київської Русі
10-16
[RUS]

О.І.Вовк
Про один метод оцінки акустичних шумів, які генеруються потоком рідини в еластичній трубі зі стенозом
17-24
[RUS]

Н.С.Городецька
Симетричні коливання пористо-пружної смуги з вільними поверхнями для випадку закритих пір
28-39
[RUS]

О.Я.Калюжний
Акустична томографія океану: статистико-інформаційні аспекти
40-51
[RUS]

В.В.Крижановський
Статистична оцінка акустичних параметрів респіраторного тракту людини
52-57
[RUS]

О.Г.Лейко, Ю.З.Шліпченко
Про вплив ультразвукової кавітації в обмежених об'ємах на імпеданс перетворювачів
58-64
[RUS]

В.Т.Маципура
Випромінювання звуку системою, яка складається з набору циліндричних п'єзокерамічних випромiнювачiв
65-72
[RUS]

В.Н.Олійник
Вплив зовнішнього електричного ланцюга на згинальні коливання кінематично збуджуваного біморфного п'єзокерамічного диска
73-78
[RUS]

І.Т.Селезов, В.В.Яковлев
Розсіювання магнітопружних хвиль на локальних неоднорідностях