Б.Б.Колупаєв, В.В.Клепко, Є.В.Лебедєв
Релаксаційні процеси нанонаповненого ПВХ у звуковому діапазоні частот

Акустичний вісник, Том 15 № 2, (2012) с.43-47
Викладені результати дослідження поведінки у динамічних механічних полях полівінілхлориду (ПВХ), наповненого наночастинками міді. Показано, що при зміні вмісту високодисперсного металу в діапазоні (0 ... 0.1) об.% у ПВХ-композиті при 293 K≤T≤373 K і частоті (60 ... 200) Hz спостерігається нелінійна зміна величини квазіпружного модуля зсуву, логарифмічного декремента, ефективного часу релаксації, енергії активації процесу інтра- й інтермолекулярної взаємодії, визначеної на основі взаємозв'язку частоти деформації з температурою максимуму внутрішнього тертя матеріалу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
релаксація, структурний елемент, рухомість, модифікатор
МОВА ТЕКСТУ: російська