О.Я.Калюжний
Про узгодження обробки сигналів із середовищем передачі у задачах акустичного течешукання

Акустичний вісник, Том 15 № 2, (2012) с.28-42
Акустичні методи виявлення й локалізації течі відіграють важливу роль у сучасних системах оперативної діагностики трубопроводів різного призначення. Одним з резервів підвищення ефективності цих методів може бути узгодження обробки сигналів з фізичними особливостями середовища передачі. На основі відомих розв'язків для задач коливань пружної циліндричної оболонки запропонована модель поля сигналу течі у вигляді декомпозиції нормальних хвиль (мод). З її використанням синтезована структура оптимальної обробки сигналів течі й розглянуті окремі випадки. Основні труднощі на шляху практичної реалізації узгодженої обробки полягають у відсутності або неточності апріорних даних про параметри середовища передачі. Запропоновано деякі шляхи вирішення зазначеної проблеми, зокрема, адаптивний алгоритм обробки, інваріантний до параметрів інтенсивності модових компонент сигналу. Розглянуто шляхи адаптації обробки до хвильових параметрів сигналу й висловлено гіпотеза про можливість їхнього апріорного прогнозування щодо трубопроводів заданого типу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
акустичне течешукання, узгоджена обробка, оптимальний алгоритм, адаптація, хвильові моди
МОВА ТЕКСТУ: російська