Н.С.Городецька, О.О.Неділько
Енергетичні особливості дифракції згиннтх хвиль на вертикальній межі у складеному пружному хвилеоводі

Акустичний вісник, Том 15 № 2, (2012) с.17-27
На базi методу суперпозиції проведено розрахунок дифракції антисиметричних хвиль Релея-Лемба на вертикальній межi хвилепроводу, утвореного при жорсткому контактi двох півсмуг однакової висоти, але з рiзними пружними властивостями. Ефективність методу забезпечується урахуванням характеру особливості по напруженнях, яка виникає в кутовій точці на лінії контакту при певному поєднанні пружних характеристик середовищ. Проведено аналiз трансформациї енергії падаючої хвилі у видбиту хвилю й хвилю, що пройшла у інше середовище.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
метод суперпозиції, пружна півсмуга, хвилі Релея-Лемба, трансформація хвиль, локальна особливість
МОВА ТЕКСТУ: російська