О.Г.Лейко, В.Г.Савін, В.П.Ткаченко
Взаємодія плоскої акустичної хвилі з цилiндричною граткою, що складена з п'єзокерамічних циліндричних перетворювачів

Акустичний вісник, Том 2 № 2, (1999) с.69-76
Поставлено та розв'язано плоску задачу про взаємодію плоских акустичних хвиль з гідропружною системою тонкостінних п'єзокерамічних циліндричних перетворювачів з урахуванням зв'язаності акустичних, механічних та електричних полів у кожному перетворювачі системи та взаємного впливу багаторазово відбитих хвиль усіма елементами системи. Розв'язок зведено до нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь, яка вирішується методом редукції. Відповідність прийнятих в роботі математичних моделей основним особливостям реальних фізичних систем такого типу підтверджено співставленням результатів розрахунку з експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
п'єзокерамiчнi перетворювачi, цилiндрична гратка, акустоелектрична ваємодiя
МОВА ТЕКСТУ: російська