В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков, Л.Н.Осипчук, О.Г.Рудницький, Н.А.Трохименко
Акустика Колонного залу имені М.В.Лисенка Національної філармонії України

Акустичний вісник, Том 2 № 2, (1999) с.35-43
Наведені результати акустичних досліджень Колонного залу імені М. В. Лисенка Національної філармонії України після реставрації та реконструкції. Одержані дані про час реверберації, розподіл звукових відбиттів по площі глядацьких місць, енергетичних параметрів звукового поля, однорідності звукового поля та звукоізоляції залу. Досвід реконструкції будівлі і залу філармонії показує, що при відповідному контролі та дотриманні основних вимог сучасної архітектурної акустики й використанні сучасних будівельних матеріалів та технологій цілком можливо зберегти акустичні властивості унікальних споруд, які мають культурну та історичну цінність.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
Нацiональна фiлармонiя України, звуковi вiдбиття, час реверберацiї, однорiднiсть звукового поля, звукоiзоляцiя
МОВА ТЕКСТУ: російська