Н.С.Городецька
До задачі про відбиття першої симетричної нормальної хвилі від защемленого торця півсмуги

Акустичний вісник, Том 2 № 2, (1999) с.26-34
У рамках метода суперпозицій проведено аналіз ближньої зони хвильового поля у півсмузі з вільними боковими поверхнями і защемленим торцем. Урахування особливості по напругам, яка виникає у точці зміни типу граничних умов, дозволило створити алгоритм для адекватного опису структури ближньої зони. Проведені обрахунки вказують на те, що неоднорідні хвилі відіграють значну роль у ближній зоні. На відміну від півсмуги з вільним торцем, у даному випадку резонансних явищ на неоднорідних хвилях не спостерігалось. Проаналізовано ефект розвантаження серединної площини в залежності від частоти і показника особливості по напругам.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пружна пiвсмуга, особливiсть по напругам, ближнє поле, неоднорiднi хвилi
МОВА ТЕКСТУ: російська