І.В.Вовк, О.І.Вовк
Про можливість фiзичного моделювання шумів, генерованих потоком повітря в елементах дихальних шляхів людини

Акустичний вісник, Том 2 № 2, (1999) с.11-25
З позицій аерогідромеханіки проведено аналіз геометричних та фізичних характеристик ділянки дихальних шляхів людини, утвореної гортанню та прилеглими до неї порожнинами. На підставі цього аналізу створено фізичну модель цієї ділянки дихальних шляхів. Розроблено експериментальну методику, яка дозволяє оцінити аеродинамічний опір фізичної моделі та спектрів шумів, генерованих потоком повітря, що рухається у ній. Отримано великий обсяг даних, аналіз яких дозволив встановити ряд важливих закономірностей. Зокрема показано, що аеродинамічний опір діафрагми, яка моделює голосову щілину, суттєво залежить від її форми та розмірів. Встановлено, що зі зниженням ступеня симетрії форми щілини та збільшенням її площі знижується аеродинамічний опір діафрагми. Показано, що рівень та характер спектрів шумів, які виникають завдяки потоку повітря, залежить від форми щілини, її розмірів та швидкості потоку повітря. Зокрема виявлено, що зниження ступеня симетрії форми щілини та зниження швидкості потоку веде до зменшення інтегрального рівня шумів, збуджуваних потоком.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
фiзичне моделювання, гортань, аеродинамiчний опiр, генерацiя звуку потоком
МОВА ТЕКСТУ: російська