26.09.2018

ПОДІЇ

6-та науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

Шановні колеги!

Інститут гідромеханіки НАН України проводить

Шосту науково-практичну конференцію «Комп’ютерна гідромеханіка»

Конференція буде проходити 26-27 вересня 2018 р. в Інституті гідромеханіки НАН України
(м.Київ, вул. Желябова, 8/4).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (ПОСИЛАННЯ)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (ПОСИЛАННЯ)

Голова організаційного комітету:

академік НАН України В.Т.Грінченко (ІГМ НАНУ, Київ)

Заступник Голови організаційного комітету

чл.-кор. НАНУ Г.О.Воропаєв (ІГМ НАНУ, Київ)

Члени програмного комітету:

чл.-кор. НАНУ В.І.Тимошенко (ІТМ НАНУ, Дніпро)

чл.-кор. НАНУ О.М.Тимоха (ІМ НАНУ, Київ)

проф. О.А.Приходько (ДНУ, Дніпро)

д.ф.-м.н. В.С.Мадерич (ІПММС НАНУ, Київ)

д.т.н. Є.О.Шквар (ІГМ НАНУ, Київ)

д.ф.-м.н. О.А.Гуржій (НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, Київ)

Вчений секретар:

к.ф.-м.н. Н.В.Розумнюк (ІГМ НАНУ, Київ)

к.ф.-м.н. Н.Ф.Димитрієва (РМВ від.мех. НАНУ, Київ) 

Запрошуємо взяти участь в роботі конференції.

Напрям роботи конференції:

  • Комп’ютерне моделювання задач механіки суцільних середовищ
  • Чисельні методи в механіці суцільних середовищ
  • Задачі гідродинамічної пружності
  • Турбулентність
  • Керування вихровими потоками
  • Комп’ютерні методи обробки експерименту

Важлві дати:

31.07.2018 – Представлення реєстраційних форм і матеріалів доповідей

15.08.2018 – Інформація про включення в програму конференції

 26-27.09.2018 – Робота конференції

Організаційний внесок в розмірі 150 грн. можна сплатити на конференції.
Студенти та аспіранти от оргвнеску звільняються.

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Адреса для листування:

comphydromech@gmail.com