27.03.2023

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

Інститут гідромеханіки НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з 27 березня 2023 р.

на заміщення вакантної посади:

 • провідного інженера науково-дослідного відділу гідробіоніки та керування примежовим шаром,
 • провідного інженера науково-дослідного відділу гідродинаміки хвильових та руслових потоків.

Перелік необхідних документів, що подаються до участі у конкурсі:

 1. Письмова заява на ім'я директора інституту про участь у конкурсі.
 2. Копія документа, що засвідчує особу.
 3. Заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка.
 4. Автобіографія.
 5. Копія трудової книжки (за наявності).
 6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, військового квитка
  (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
 7. Перелік наукових праць (за наявності).

Кандидати, які працюють в Інституті гідромеханіки НАН України, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати на заміщення посади можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікації, реферати тощо).

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу

на  адресу: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 8/4

E-mail:hydromech@nas.gov.ua

Тел./Факс: 456-43-13

Секретар конкурсної комісії: Ревякіна Наталія Юріївна