01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Малюга В.С. "НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ОБТІКАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ" (докт. фіз.-мат. наук)
01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Коновалюк Т.П. "ЗВУКОВІ ПОЛЯ, ГЕНЕРОВАНІ КОГЕРЕНТНИМИ ВИХРОВИМИ СТРУКТУРАМИ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ" (канд. фіз.-мат. наук)
 

ДАТА ЗАХИСТУ

1 березня 2018 року

 

АВТОР

КОНОВАЛЮК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

 

НАЗВА

ЗВУКОВІ ПОЛЯ, ГЕНЕРОВАНІ КОГЕРЕНТНИМИ ВИХРОВИМИ СТРУКТУРАМИ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ

 

ДИСЕРТАЦІЯ (PDF)

(PDF)

 

АВТОРЕФЕРАТ (PDF)

(PDF)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

01.04.06 – акустика

 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

кандидат фізико-математичних наук

 

МІСЦЕ ВИКОНАННЯ

Інститут гідромеханіки Національної академії наук України (м. Київ)

 

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Вовк Ігор Володимирович,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Інститут гідромеханіки НАН України (м. Київ),
провідний науковий співробітник відділу гідродинамічної акустики

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Дудзінський Юрій Михайлович,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Одеський національний політехнічний університет,
завідувач кафедри загальної та медичної фізики

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Калюжний Олександр Якович,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" (м. Київ),
професор кафедри радіоприймання та обробки сигналів

   

АРХІВ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ