01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Малюга В.С. "НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ОБТІКАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ" (докт. фіз.-мат. наук)
01.03.2018

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Коновалюк Т.П. "ЗВУКОВІ ПОЛЯ, ГЕНЕРОВАНІ КОГЕРЕНТНИМИ ВИХРОВИМИ СТРУКТУРАМИ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ" (канд. фіз.-мат. наук)
 

ДАТА ЗАХИСТУ

1 березня 2018 року

 

АВТОР

МАЛЮГА ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

 

НАЗВА

НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ОБТІКАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ

 

ДИСЕРТАЦІЯ (PDF)

(PDF)

 

АВТОРЕФЕРАТ (PDF)

(PDF)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

01.02.05 – механіка рідини газу та плазми

 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

доктор фізико-математичних наук

 

МІСЦЕ ВИКОНАННЯ

Інститут гідромеханіки Національної академії наук України (м. Київ)

 

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Вовк Ігор Володимирович,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Інститут гідромеханіки НАН України (м. Київ),
провідний науковий співробітник відділу гідродинамічної акустики

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Довгий Станіслав Олексійович,
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (м. Київ),
завідувач відділу фізичного і математичного моделювання

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Гуржій Олександр Андрійович,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" (м. Київ),
професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Мадерич Володимир Станіславович,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (м. Київ),
завідувач відділу моделювання морських та річкових систем

   

АРХІВ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ