01.06.2017

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

Бровченко I. О. "ЧИСЕЛЬНІ ЛАГРАНЖЕВІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ ПРИБЕРЕЖНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ" (докт. фіз,-мат. наук)
02.10.2017

"Консонанс-2017"

Акустичний симпозіум "Консонанс-2017"
 

ДАТА ЗАХИСТУ

1 червня 2017 року

 

АВТОР

БРОВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

 НАЗВА

ЧИСЕЛЬНІ ЛАГРАНЖЕВІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ ПРИБЕРЕЖНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ

 

ДИСЕРТАЦІЯ (PDF)

 (PDF)

 

АВТОРЕФЕРАТ (PDF)

 (PDF)

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

01.02.05 – механіка рідини газу та плазми

 

 НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

доктор фізико-математичних наук

 

 МІСЦЕ ВИКОНАННЯ

Інститут гідромеханіки Національної академії наук України (м. Київ)

 

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Мадерич Володимир Станіславович,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (м. Київ),
завідувач відділу моделювання морських та річкових систем

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Гуржій Олександр Андрійович,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Національний технічний університет України "КПІ" (м. Київ),
професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Приходько Олександр Анатолійович,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
завідувач кафедри механотроніки фізико-технічного факультету

 

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

ВІДГУК

Стеценко Олександр Григорович,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Інститут гідромеханіки НАН України (м. Київ),
завідувач відділу вихрових рухів

   

АРХІВ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ