І.Нестерук
Зменшення опору високошвидкiсних суперкавiтуючих апаратів та надзвукові пiдводні човни

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 4, (2015) с.52-57
Суперкавiтацiя може суттєво знизити опiр високошвидкiсних пiдводних апаратiв. Щоб корпус розташовувався всерединi каверни, його форма має бути рiзною при рiзних швидкостях руху i стає дуже видовженою на великих швидкостях. Простi оцiнки показали, що при усталеному горизонтальному русi опiр вiдповiдно сконструйованого суперкавiтуючого апарата фiксованого об’єму зменшується зi зростанням швидкостi. Це спадання опору вiдкриває перспективи створення великотоннажних високошвидкiсних пiдводних апаратiв i навiть надзвукових пiдводних човнiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
суперкавiтуючий апарат, зниження опору, надзвуковий потiк води
МОВА ТЕКСТУ: англійська