К.М.Свєчнікова
Дифракція поверхневих гравітаційних хвиль на циліндрі, оточеному перфорованим екраном

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 4, (2014) с.46-53
Досліджено в рамках моделі рідини скінченої глибини взаємодію поверхневих гравітаційних хвиль з морськими конструкціями циліндричної форми. Задачу розглянуто в потенціальній постановці. Досліджено вплив перфорованого екрана, як захисного елементу навколо циліндричної конструкції, на зменшення силових навантажень на основну споруду, зміну відхилення вільної поверхні води, а також встановлено залежності дифракції хвиль від таких параметрів конструкції, як перфорація екрана та його положення відносно циліндра. Проведено аналіз побудованих графіків повної розсіяної потужності, діаграм розсіяння, прямого та зворотного розсіяння. Показано, що перфорований екран має властивості хвильового абсорбера.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
дифракція хвиль, рідина скінченої глибини, вертикальний циліндр, перфорований екран
МОВА ТЕКСТУ: українська