Д.Зейнер-Гундерсен
Гідродинамічна теорія вертикальної осьової турбіни з гнучкими профілями

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 3, (2014) с.63-74
Нова вертикальна осьова турбіна з гнучкими профілями була розроблена і попередньо протестована безпосередньо в руслі річки. Дизайн турбіни базувався на попередньому спрощеному математичному аналізі та тестуванні моделі для оптимізації взаємодії турбіни з навколишнім гідродинамічним середовищем. Проведена оцінка декількох аналітичних моделей з точки зору їх складності , точності та розрахункового часу. Найбільш відповідною для подальших аналітичних досліджень та оптимізації конструкції гнучкого профілю турбіни визнана каскадна модель. У даному випадку оригінальна каскадна модель поєднувалася з поліпшеними ефектами динамічного зриву, кривизни потоку, зміною кута профілю. Після таких поліпшень теперішня модель стає порівнянною з тими, що використовуються для комплексного розрахункового аналізу динаміки потоку, але не вимагає значних розрахункового часу і витрат. Таким чином, модель, що запропонована в даному дослідженні, можна використовувати для швидкої оцінки експериментів у лабораторних умовах і умовах експлуатації, а також процесу оптимізації дизайну для поліпшення функції і конструкції турбіни в різних навколишніх середовищах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гнучкий профіль турбіни, гідродинаміка, каскадна модель
МОВА ТЕКСТУ: англійська