В.Л.Поляков
Теоретичне обгрунтування плоскорадіального фільтрування суспензії

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 3, (2014) с.52-62
Одержано наближений розв'язок вісесиметричної задачі фільтрування суспензії при лінійній кінетиці масообміну і сталому гідравлічному навантаженні. Виконанo оцінку його точності шляхом порівняння з частинними строгими розв'язками. На багаточисленних прикладах для ідентичних умов проведено співставлення плоскорадіального фільтрування з традиційним вертикальним і показано, що реалізація першого в завантаженні, що має форму циліндричного шару, в принципі дозволяє суттєво (в два-три рази) подовжити неперервну продуктивну роботу водоочисних фільтрів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
плоскорадіальне фільтрування, суспензiя, фільтрат, втрати напору, масообмін, завантаження
МОВА ТЕКСТУ: російська