Н.Ф.Пацегон, С.І.Поцелуєв
Стійкість вільної поверхні в'язкої намагничивающейся рідини, що намагнічується, при багатопараметричному збудженні

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 3, (2014) с.36-51
Розглядаються задачі параметричної та статичної нестійкостей вільної поверхні в'язкої рідини, що нелінійно намагнічується, а також динамічної стабілізації такого роду нестійкостей за допомогою осцилюючих магнітних та гравітаційного полів. Припускається, що рідина знаходиться в довільно орієнтованому до її вільної поверхні магнітному полі, яке складається з постійної та осцилюючої частин, а також під впливом модульованого гравітаційного прискорення. Досліджується структура областей нестійкості для вільної поверхні феррорідини, яка параметрично збуджується полігармонічною дією.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
рідина, що нелінійно намагнічується, параметрична та статична нестійкість, магнітне поле, гравітаційне поле
МОВА ТЕКСТУ: російська